Handikappråd

Handikapprådet fungerar som ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationer i Arboga och kommunens styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för handikapprådet.

Rådet är en referens- och remissinstans vad gäller planerade förändringar i den kommunala verksamheten som har eller kan få betydelse för personer med funktionshinder.

 

Rådet ska ge styrelser och nämnder i Arboga kommun möjlighet att ta del av och beakta handikapporganisationernas synpunkter i ett tidigt skede.

 

Rådet ska ge handikapporganisationer i Arboga kommun möjlighet att ta initiativ till och verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter som berör personer med funktionshinder.

Rådets sammanträden

Handikapprådet sammanträder tre gånger per år.

 

Här kan du läsa protokoll från Handikapprådets sammanträden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 september 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer