Förbundsdirektion VMMF (miljö och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundsdirektionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare, varav hälften från Kungsör och hälften från Arboga kommuns politiker.

Sammanträdesdatum för VMMF

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion sammanträder på följande datum under innevarande år. Mötena förläggs till förbundskontoret i Arboga och börjar klockan 14:00. De är vanligen ej öppna för allmänheten, undantag annonseras i dagspressen.

Protokoll publiceras på hemsidan efter justering (ca 1-2 veckor efter mötet). Se Västra Mälardalens Myndighetsförbunds protokoll.

Sammanträdesplan 2022

26 januari

23 februari

30 mars

27 april

25 maj

29 juni

31 augusti

28 september

26 oktober

23 november

14 december

Valda ledamöter för perioden 2019-2022

Ledamöter


Gunilla A. Aurusell (S), Kungsör
Ordförande/vice ordförande
E-post: gunilla@aurusell.se


Dan Avdic Karlsson (V), Arboga
Ordförande/vice ordförande
E-post: dan.karlsson@arboga.se


Marianne Samuelsson (L), Arboga

E-post: marianne.samuelsson@arboga.se


Anna-Lena Rehnman  (S), Arboga

E-post: anna-lena.rehnman@arboga.se


Karl-Bertil Eklund (S), Arboga
E-post: karl-bertil.eklund@arboga.se


Urban Dahlgren (S), Kungsör

E-post: urban.dahlgren@kungsor.se


Monica Wastelius (C), Kungsör

E-post: monica.wastelius@kungsor.se


Magnus Vidin (SD), Kungsör

E-post: magnus.vidin@kungsor.se

Ersättare


Hans Ivarsson (C), Arboga

E-post: hans.ivarsson@aboga.se


Roland Magnusson (KD), Arboga

E-post: roland.magnusson@arboga.se


Stefan Carlsson (S), Arboga

E-post: stefan@familjcarlsson.se


Kerstin Rosenkvist (S), Arboga

E-post: kerstin.rosenkvist@arboga.se


Dan Stigenberg (S), Kungsör

E-post: dan.stigenberg@kungsor.se


Christer Henriksson (V), Kungsör

E-post: christer.henriksson@kungsor.se


Hans Carlsson (M), Kungsör

E-post: hans.carlsson@kungsor.se


Lars-Gunnar Andersson (SD), Kungsör

E-post: lars-gunnar.andersson@kungsor.se

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).


Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dokumentarkiv

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxor och avgifter


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: