Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Förbundsdirektion VMMF (miljö och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundsdirektionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare, varav hälften från Kungsör och hälften från Arboga kommuns politiker.

Sammanträdesdatum för VMMF

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion sammanträder på följande datum under innevarande år. Mötena förläggs till förbundskontoret i Arboga och börjar klockan 14:00. De är vanligen ej öppna för allmänheten, undantag annonseras i dagspressen.

Protokoll publiceras på hemsidan efter justering (ca 1-2 veckor efter mötet). Se Västra Mälardalens Myndighetsförbunds protokoll.

Sammanträdesplan 2021

27 januari

24 februari

24 mars

21 april

26 maj

23 juni

25 augusti

22 september

27 oktober

24 november

15 december

Valda ledamöter för perioden 2019-2022

Ledamöter


Gunilla A. Aurusell (S), Kungsör
Ordförande/vice ordförande
E-post: gunilla@aurusell.se


Dan Avdic Karlsson (V), Arboga
Ordförande/vice ordförande
E-post: dan.karlsson@arboga.se


Gulshan Eminbeili (L), Arboga

E-post: gulshan.eminbeili@arboga.se


Joakim Rönnberg (S), Arboga

E-post: joakim.ronnberg@arboga.se


Karl-Bertil Eklund (S), Arboga
E-post: karl-bertil.eklund@arboga.se


Urban Dahlgren (S), Kungsör

E-post: urban.dahlgren@kungsor.se


Petter Westlund (C), Kungsör

E-post: petter.westlund@kungsor.se


Magnus Vidin (SD), Kungsör

E-post: magnus.vidin@kungsor.se

Ersättare


Hans Ivarsson (C), Arboga

E-post: hans.ivarsson@aboga.se


Roland Magnusson (KD), Arboga

E-post: roland.magnusson@arboga.se


Anna-Lena Rehnman (S), Arboga

E-post: anna-lena.rehnman@arboga.se


Kerstin Rosenkvist (S), Arboga

E-post: kerstin.rosenkvist@arboga.se


Dan Stigenberg (S), Kungsör

E-post: dan.stigenberg@kungsor.se


Christer Henriksson (V), Kungsör

E-post: christer.henriksson@kungsor.se


Hans Carlsson (M), Kungsör

E-post: hans.carlsson@kungsor.se


Björn Eriksson (SD), Kungsör

E-post: bjorn.eriksson@kungsor.se

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).


Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dokumentarkiv

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxor och avgifter


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer