Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Kommunstyrelse­förvaltningen

Kommunstyrelse­förvaltningen har en samordande roll i kommunen. Förvaltningen arbetar bland annat med strategisk utveckling, näringslivs- och turismverksamhet, kommuni­kation, marknadsföring, ekonomi och personalfrågor.

Sedan 1 januari 2019 ingår även samhällsbyggnadsfrågor i kommunstyrelseförvaltningens uppdrag, tidigare tekniska förvaltningen.

Verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen är

 • Kommunikation och utveckling. Arbetar med kommunövergipande utveckling, lokalfrågor och informations- och kommunikationsfrågor. Kommundirektör: Tomas Karlsson
 • Ekonomi. Arbetar bland annat med kommunens budget, ekonomistyrning, finansiering, redovisning och årsredovisning.
  Ekonomichef: Anders Neuman
 • Kansli. Enheten ansvarar bland annat för service till förtroendevalda och förvaltningar, samordning, statistikservice och kollektivtrafik. Kanslichef: Ylva Petersson
 • HR. Ansvarar bland annat för löne- och övergripande förhandlingar, företagshälsovård, rekrytering och vikarieförmedling. HR-chef: Sofia Dahlerus
 • Näringsliv och turism. Arbetar med näringslivs- och turismfrågor samt marknadsföring. Näringslivschef: Tobias Gillberg
 • Samhällsbyggnad. Arbetar med kommunens fysiska planering, detaljplaner, översiktsplanering och strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Samhällsbyggnadschef: Anne-Marie Fredriksson
 • Kost. Tillagar och serverar måltider till kommunens verksamheter. Kostchef: Eva Edin
 • Projekt, gata och drift. Är en samlad resurs för utredning, projektering och projektledning främst inom områdena gata, park och infrastruktur. Ansvarar även för drift och underhåll i kommunen så som skötsel av parker, lekplatser, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar och VA-ledningar. Produktionschef: Magnus Andersson
 • VA. Producerar och distribuerar dricksvatten samt behandlar spillvatten innan det återförs till mottagaren. VA-chef: Ulf Zackrisson

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer