Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen har en samordande roll i kommunen. Förvaltningen arbetar bland annat med utvecklingsarbete, näringslivs- och turismverksamhet, kommuni­kation och marknadsfö­ring, ekonomi och personalfrågor.

Verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen är:

  • Ekonomikontor. Arbetar bland annat med kommunens budget, ekonomistyrning, finansiering, redovisning och årsredovisning.
    Ekonomichef: Ann Björkman
  • Kommunchefens stab. Arbetar med kommunövergipande utveckling, lokalfrågor och informations- och kommunikationsfrågor. Kommundirektör: Annica Andersson
  • Kommunkansli. Enheten ansvarar bland annat för service till förtroendevalda och förvaltningar, samordning, statistikservice och kollektivtrafik. Kanslichef: Ylva Petersson
  • Personalkontor. Ansvarar bland annat för löne- och övergripande förhandlingar, företagshälsovård, rekrytering och vikarieförmedling. Personalchef: Sofia Dahlerus
  • Utvecklingscentrum. Arbetar med näringslivs- och turismfrågor samt marknadsföring. Näringslivschef: Tobias Gillberg
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer