Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Strategisk och ekonomisk plan

Strategisk och ekonomisk plan är kommunens mål och budget.
I den fastställer kommunfullmäktige årligen kommunens vision, strategiska områden, övergripande mål och rambudget.

Den strategiska och ekonomiska planen har ett flerårigt perspektiv och nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs enligt beslutade mål och riktlinjer.

Förvaltningarna ska verkställa politikernas beslut, följa upp och återrapportera. Det görs bland annat i kommunens årsredovisning.


Beslut i kommunfullmäktige om Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022

  • Skattesatsen för 2020 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrat jämfört med 2019.
  • Kommunens värdegrund, vision samt kommunfullmäktiges mål gäller och mätningar antas.
  • Kommunstyrlesen bemyndigas att låna 47 900 000 kronor för att finansiera investeringar.
  • Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen.
  • Den ekonomiska ramen 2020 minskas med 15 miljoner kronor jämfört med ramen 2019.
  • Strategisk och ekonomisk plan för åren 2020-2022 antas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer