Uppföljning av synpunkter

De synpunkter som kommer in till kommunen diarieförs och synpunkterna och eventuella åtgärder redovisas halvårsvis i respektive nämnd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: