Exempelbild från MediaflowPro

Servicelöften

Arboga är en kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Kontakten med kommunen kännetecknas av ett professionellt förhållningssätt. Det innebär god service och ett gott bemötande där vi lyssnar, svarar och är tillgängliga för alla.

Oavsett vem du söker kontakt med eller vilken av kommunens tjänster du använder dig av ska du uppleva ett gott bemötande och god service.

Våra servicelöften talar om vad du kan förvänta dig av oss i olika frågor. De innehåller också information om var du kan vända dig med synpunkter, klagomål, beröm och förslag till förbättringar.

De servicelöften vi erbjuder är utöver gällande lagstiftning.

Arboga kommun följer årligen upp alla servicelöften för att ständigt förbättra och utveckla verksamheterna.

Kommunövergripande servicelöften

Vi lovar att

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du har lämnat information till oss så att vi kan svara på din fråga eller hantera ditt ärende.

Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?

Hör av dig till oss om vi inte uppfyllt vårt servicelöfte så lovar vi dig en förklaring och möjlighet till personlig kontakt med oss om du önskar.

Kontakta oss

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar ger oss värdefull information för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre.
Du kan vara anonym om du vill.

Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Du kan ringa, mejla, skicka brev eller besöka oss. Du kan också fylla i formuläret för synpunkter direkt här på hemsidan.

Klicka här och välj den kontaktväg som passar dig. 

Här hittar du servicelöften för kommunens olika verksamhetsområden

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: