Överklaga beslut av socialnämnden

Om du är missnöjd med ett beslut som går helt eller delvis emot kan du överklaga beslutet.

Överklagandet ska skickas till Socialförvaltningen i Arboga

Box 87
732 22 Arboga

 

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Vad ska jag skriva i brevet?

I brevet talar du om vilket beslut du överklagar, varför du överklagar beslutet och hur du vill att beslutet ska vara i stället. Om du önskar hjälp med att skriva överklagan ska handläggaren hjälpa dig.

 

Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om avslag.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: