Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.

I dataskyddsförordningen finns bland annat regler för hur personuppgifter får behandlas på webbsidor, i register vid insamling med mera.


Personuppgiftsansvarig

Varje nämnd eller styrelse är ansvarig för de personuppgifter som behandlas på respektive förvaltning. Kontakta Arboga kommun om du vill komma i kontakt med respektive nämnd. Adressen till Arboga kommun är:


Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Telefon växel: 0589-870 00
Organisationsnummer: 212000-2122

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att se till så att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Om du har frågor om Arboga kommuns arbete med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud via e-postadressen: carl.bjornberg@koping.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: