Kommun och politik

Alla nyttjar vi på ett eller annat sätt de tjänster som kommunen ansvarar för. Vi är alla beroende av att vatten och avlopp, skola, äldreomsorg och vägunderhållet fungerar på ett tillfredsställande sätt.


Vi påverkas också av de beslut som tas i kommunen och av de visioner och strategier som läggs fast.


Här hittar du information om hur kommunen fungerar, vilka styrdokument som finns, hur du kontaktar poltiker och tjänstemän och vilka möjligheter du själv har att påverka kommunens utveckling.


Nyheter om kommun och politik

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: