Vattenskyddsområde Hjälmaren

Arboga kommun har tagit fram ett nytt förslag till vattenskyddsområde. Detta görs för att främja en hälsosam och god miljö och skydda dricksvattenförsörjningen från Hjälmaren.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: