Avläsning av vattenmätare

Mätarställningen är underlag för din vattenräkning och därför är det viktigt att du läser av vattenmätaren och meddelar aktuell mätarställning till Arboga kommun minst en gång per år.

Registrera din mätarställning digitalt

Du kan enkelt registrera din mätarställning digitalt direkt på webben

För att logga in behöver du ditt kundnummer och person- eller organisationsnummer. Du hittar ditt kundnummer på din faktura. Om du har du organisationsnummer, lägg till två nollor i början vid inloggning. (00XXXXXXXXXX). När du är inloggad kan du även se hur din förbrukning sett ut bakåt i tiden.

Bild på framsidan av en vatttenmätare

Såhär kan din vattenmätare se ut

Så läser du av din vattenmätare

Hur du läser av din vattenmätare beror lite på hur den ser ut. Här ovan ser du en bild på en vattenmätare och beskrivning av hur du läser av den. Mätarens nummer, eller identifikation, finns på ringen runt räkneverket och är på bilden ovan 22127653.


Det är siffrorna i räkneverket som står i de små rutorna på bilden ovan som du ska rapportera in. Mätarställningen i bilden ovan är 943 m3.

Viktigt för rätt belopp på räkningen

En gång per år skickar vi ut ett avläsningskort till dig som kund där vi ber dig att göra en avläsning av vattenmätaren.

Du kan antingen fylla i kortet och skicka tillbaka till oss eller enkelt registrera avläsningen digitalt direkt på webben.

 

Vi ber dig göra vattenavläsningen för att få veta hur stor din faktiska årsförbrukning är. Det kan innebära en högre eller lägre avgift följande räkning eftersom tidigare debitering gjorts efter den beräknade årsförbrukningen.

 

Man brukar beräkna att en "normalvilla" förbrukar 150 m3 vatten per år alternativt 50 m3 per person och år. För att få en så korrekt räkning som möjligt är det en bra idé att kontakta VA-debiteringen om antalet personer i ditt hushåll förändras. Då kan vi ändra den preliminära förbrukningen.

Ökad vattenförbrukning kan bero på läcka

Om vattenförbrukningen har ökat kraftigt utan någon känd anledning kan det bero på en läcka. På vattenmätaren finns fyra röda pilar som flyttar sig vid genomsläpp av vatten. De fyra röda pilarna i vattenmätaren ska inte röra sig när alla kranar och maskiner är avstängda. För att kontrollera att den ökade förbrukningen inte beror på en eventuell läcka i fastigheten kan en så kallad ”nattavläsning” göras.

 

Så här gör du nattavläsning

  • Läs av de fyra pilarna på vattenmätaren innan du går och lägger dig. Efter avläsning ska det inte spolas eller sättas på någon kran eller maskiner som förbrukar vatten.
  • På morgonen läser du av pilarna igen, innan någon kran eller maskin sätts på.

Pilarna ska inte ha rört sig under natten. Om pilarna har rört sig är det troligtvis ett läckage i fastigheten och en rörmokare bör kontaktas snarast.

Andra orsaker till ökad vattenförbrukning

Att din vattenförbrukning ökat behöver inte bero på läcka. Droppande kranar och rinnande toaletter påverkar också vattenförbrukningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: