Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Vatten och avlopp

Arbogas primära råvattentäkt är sjön Hjälmaren. Vattnet pumpas upp till vattenverket för rening och distribueras sedan till konsumenterna via cirka 11,2 mil vattenledningar.

Få sms vid avbrott - vatten och avlopp

När något akut händer med vatten och avlopp i Arboga får du ett sms till din mobiltelefon. Meddelandet går till en person i hushållet.

Har du hemligt nummer eller kontantkort måste du registera dig

Du som har hemligt nummer eller kontantkort måste registrera dig för att få ett meddelande.

Ni som är flera personer i hushållet får endast ett meddelande per hushåll. Vill ni att någon mer i hushållet ska få meddelandet måste den också registrera sig här.

Så här gör du för att få sms vid avbrott

Följ länken och fyll i uppgifter om mobilnummer och e-postadress.
Du får en bekräftelse på sms. När du fått det ska du svara och fylla i dina i personuppgifter.

Observera att det bara gäller information om vatten och avlopp i Arboga.

Felanmälan

Är du utan vatten, fått översvämning i källaren, misstänker en vattenläcka eller har hittat ett löst brunnslock? Gör en felanmälan!

Akuta ärenden - ring 0589-870 70

Utanför kontorstid - ring journummer 021-30 25 60

Inte akuta ärenden

Har du dåligt tryck i kranen eller har du sett översvämmade dagvattenbrunnar? Felanmäl via e-post till felanmalan.tf@arboga.se

Tänk på att...

Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningar på din egen tomtmark och fram till en halv meter utanför. Där sitter den så kallade förbindelsepunkten, och där tar kommunen över ansvaret för ledningarna.

VA-taxa

Lagar och regler

De regler och bestämmelser som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Arboga kommun finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur den kommunala VA-verksamheten ska skötas.

Lagen och allmänna vattentjänster

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Lokala, allmänna bestämmelser

De lokala bestämmelserna, beslutade av kommunfullmäktige, kallas "Allmänna bestämmelser för användande av Arboga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar” eller kort och gott ”ABVA”. I ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har gentemot den kommunala VA-verksamheten.

Allmänna bestämmelser, ABVA.PDF

Information till fastighetsägare

Information med förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), i det följande kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för användning av Arboga kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA).

Information till fastighetsägarePDF

Krav på kommunen

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets hantering och kvalitet. Kraven finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer