Exempelbild från MediaflowPro

Pågående program och detaljplaner

Här informerar vi om planer som är ute för samråd eller utställning. Det kan gälla översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som upprättas enligt plan- och bygglagens regler.

 

De olika skedena i planprocessen avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter, statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, boende, allmänhet med flera. Alla som har ett väsentligt intresse av planförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

För planprocesser i flera steg gäller att synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas.

 

Välkommen att lämna synpunkter på våra aktuella planärenden! Synpunkter, som ska registreras och följa ett planärende, bör skickas till tekniska förvaltningens gemensamma e-brevlåda: tekniska@arboga.se

Pågående program och detaljplaner

 ​

Typ

Beskrivning

Status

Datum

Detaljplan

Marknaden 1 och 3PDF

Antagen

6 dec - 2017

Detaljplan

Åbrinken etapp 2PDF

Antagen

6 dec - 2017

Detaljplan

Del av Prästgärdet 2:1PDF

Antagen

6 dec 2017

Detaljplan

Södra BrattbergetPDF

Antagen

7 feb - 2018

Detaljplan

VasahallenPDF

Granskning

16 jan - jan - 31 2018

Detaljplan

MedborgarhusetPDF

Granskning

 15 jan - nov 2017

Detaljplan

Del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12PDF

Granskning 2

16 jan - 30 jan 2018

Ändring av detaljplan

Gripen 1PDF

Samråd

9 jan- 23 jan 2018

Detaljplan

Ringsborg 1 M.fl.PDF

Samråd

5 feb - 19 feb 2018

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 februari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer