Exempelbild från MediaflowPro

Pågående program och detaljplaner

Välkommen att lämna synpunkter på våra aktuella planärenden.

Här informerar vi om planer som är ute för samråd eller utställning.

Samråd och utställning är olika skeden i planprocessen som ska förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan för de som är intresserade.


Alla som har ett väsentligt intresse av planförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

För planprocesser i flera steg gäller att synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas.


Välkommen att lämna synpunkter på våra aktuella planärenden! Synpunkter som ska registreras och följa ett planärende skickas till kommunstyrelsens gemensamma e-brevlåda arboga.kommun@arboga.se

 


Pågående program och detaljplaner

Typ

Beskrivning

Status

Datum

Detaljplan

Strömsnäs 1:2 m.fl PDF

Vinbäcken - EkbacksområdetPDF

Samråd

5/3 - 26/3 - 2020


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 mars 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer