Detaljplaneöversikt

">Detaljplaneöversikt

I detaljplaneöversikten hittar du aktuella detaljplaner som har vunnit laga kraft.

När du öppnar länken får du upp en översiktskarta över kommunens alla gällande detaljplaners ytor.

I symbolen med rutor uppe till vänster kan du välja mellan olika vyer av kartan, till exempel satellitbild eller så kallad Open Street Map. Klicka på det område som du är intresserad av för att få upp en länk till planhandlingarna i pdf. Du kan även använda sökrutan för att till exempel skriva gatunamn eller kvartersnamn. Det går också att rita och mäta i kartan och skriva ut den.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts

Gällande planer läggs som ett "lapptäcke" dvs. de överlappar varandra helt eller delvis. Den äldre underliggande planen upphävs automatiskt i de delar där ny detaljplan upprättats i och med att en ny detaljplan läggs över området. När du får upp en plankarta är det bra att kontrollera gentemot ytorna i översiktskartan om hela eller endast delar av plankartan fortfarande är aktuell.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 november 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer