Kart- och mätverksamhet

Kartproduktion

Från kommunen kan man beställa olika typer av kartor. Kartorna framställs digitalt såväl storskaligt som småskaligt för både internt och externt bruk.
Aktuella priser finns i kart- och mättaxan.


Exempel på uppdrag:

  • Nybyggnadskartor
  • Grundkartor
  • Fastighetskarta

Beställning av kartor

Beställning av karta i samband med bygglov görs på blankett som du hittar i kommunens blankettarkiv. När efterfrågad information är ifylld kan du skicka in blanketten via e-post eller skicka den med vanlig postgång. Tänk på att beställa din karta i god tid. Handläggningstiden är mellan 1 till 4 veckor beroende på typ av karta.

Mätningsarbeten

Mätverksamheten omfattar många olika typer av uppdrag, både internt och externt. Vi använder traditionell mätningsteknik men även GPS-teknik, det vill säga mätning med hjälp av satelliter. Kontakta oss gärna för mätuppdrag!
Aktuella priser finns i kart- och mättaxan.


Exempel på uppdrag:

  • Utstakning
  • Förrättningsmätning
  • Avvägning
  • Detaljmätning
  • Stommätning

Beställning av mätuppdrag

Beställning av mätuppdrag görs på blankett som du hittar i kommunens blankettarkiv. När efterfrågad information är ifylld kan du skicka in blanketten via e-post eller skicka den med vanlig postgång.


Testyta:


Klicka Här så kan du se en karta

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: