Kartor och GIS

I Arboga kommun har kommunstyrelseförvaltningen ansvar för kartproduktionen, som nybyggnadskartor och grundkartor. Från kommunen kan man beställa olika typer av kartor. Kartorna framställs digitalt såväl storskaligt som småskaligt för både internt och externt bruk. 

Översiktskarta

Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en översiktskarta över orterna i Arboga kommun. Senaste utgåvan (dec 2019).PDF

Beställning av kartor

Beställning av karta i samband med bygglov görs med en blankett som du hittar i kommunens blankettarkiv. När efterfrågad information är ifylld kan du skicka in blanketten via e-post till arboga.kommun@arboga.se eller skicka den med vanlig postgång. Tänk på att beställa din karta i god tid. Handläggningstiden är mellan 1 till 4 veckor beroende på typ av karta.

Aktuella priser finns i kart- och mättaxanPDF.

Exempel på uppdrag:

  • Nybyggnadskartor
  • Grundkartor
  • Fastighetskarta

Referensystem och stomnät

Sedan maj 2012 använder vi referenssystemet Sweref 99 1630 i plan och sedan januari 2014 RH 2000 för höjdangivelser.

Kopiering och skanning

Kopiering och skanning av ritningar och kartor (A2 - A0) erbjuds privatpersoner, företag och kommunens förvaltningar. PDF

Aktuella priser finns i taxan för utskrift/kopiering/skanning av storformat.PDF

Geografiska Informations System

GIS står för ”geografiska informationssystem” och kan lite förenklat beskrivas som digitala kartor. Många använder idag kartor på Internet, till exempel Eniro.se, Hitta.se eller Google Maps, men GIS är så mycket mer än bara kartor. Finessen med GIS är att vi kan samla och presentera kommunal information i kartorna. Vi kan också koppla ihop databaser, register och system med kartor och på så vis arbeta mer effektivt och göra spännande analyser.

I Arboga kommun pågår arbete med att ta fram en GIS-strategi.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 september 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer