Kartor och GIS

I Arboga kommun har kommunstyrelseförvaltningen ansvar för kartproduktionen, som nybyggnadskartor och grundkartor. Från kommunen kan man beställa olika typer av kartor. Kartorna framställs digitalt såväl storskaligt som småskaligt för både internt och externt bruk. 

Översiktskarta

Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en översiktskarta över orterna i Arboga kommun. Senaste utgåvan (dec 2020). Pdf, 5 MB.

Beställning av kartor

Beställning av karta i samband med bygglov görs med en blankett som du hittar i kommunens blankettarkiv. När efterfrågad information är ifylld kan du skicka in blanketten via e-post till arboga.kommun@arboga.se eller skicka den med vanlig postgång. Tänk på att beställa din karta i god tid. Handläggningstiden är mellan 1 till 4 veckor beroende på typ av karta.

Aktuella priser finns i kart- och mättaxan Pdf, 251.4 kB..

Exempel på uppdrag:

  • Nybyggnadskartor
  • Grundkartor
  • Fastighetskarta

Referensystem och stomnät

Sedan maj 2012 använder vi referenssystemet Sweref 99 1630 i plan och sedan januari 2014 RH 2000 för höjdangivelser.

Kopiering och skanning

Kopiering och skanning av ritningar och kartor (A2 - A0) erbjuds privatpersoner, företag och kommunens förvaltningar. 

Aktuella priser finns i taxan för utskrift/kopiering/skanning av storformat. Pdf, 178.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Geografiska Informations System

Arboga kommun arbetar med att ta fram en GIS-strategi. GIS står för ”geografiska informationssystem” och kan lite förenklat beskrivas som digitala kartor. Många använder idag kartor på internet, till exempel Eniro.se, Hitta.se eller Google Maps, men GIS är så mycket mer än bara kartor. Med GIS går det att samla och presentera kommunal information i kartorna. Det går också att koppla ihop databaser, register och system med kartor och på så vis arbeta mer effektivt och göra spännande analyser.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: