Kart- och mätverksamhet

Kartproduktion

Från kommunen kan man beställa olika typer av kartor. Kartorna framställs digitalt såväl storskaligt som småskaligt för både internt och externt bruk.
Aktuella priser finns i kart- och mättaxan.

 

Exempel på uppdrag:

  • Nybyggnadskartor
  • Grundkartor
  • Fastighetskarta

Beställning av kartor

Beställning av karta i samband med bygglov görs på blankett som du hittar i kommunens blankettarkiv. När efterfrågad information är ifylld kan du skicka in blanketten via e-post eller skicka den med vanlig postgång. Tänk på att beställa din karta i god tid. Handläggningstiden är mellan 1 till 4 veckor beroende på typ av karta.

Mätningsarbeten

Mätverksamheten omfattar många olika typer av uppdrag, både internt och externt. Vi använder traditionell mätningsteknik men även GPS-teknik, det vill säga mätning med hjälp av satelliter. Kontakta oss gärna för mätuppdrag!
Aktuella priser finns i kart- och mättaxan.

 

Exempel på uppdrag:

  • Utstakning
  • Förrättningsmätning
  • Avvägning
  • Detaljmätning
  • Stommätning

Beställning av mätuppdrag

Beställning av mätuppdrag görs på blankett som du hittar i kommunens blankettarkiv. När efterfrågad information är ifylld kan du skicka in blanketten via e-post eller skicka den med vanlig postgång.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 april 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer