Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se
Hälsans Stig

Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. En god folkhälsa är också en förutsättning för ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling.

Bäst hälsa finner man hos de människor som känner sig delaktiga, har medinflytande, känner samhörighet och jämlikhet och har stöd ifrån sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att varje individ ska få dessa möjligheter. Det är detta som är folkhälsa eller ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” som folkhälsopolitikens övergripande mål lyder.

Hälsan bland unga

Sedan 1995 har Region Västmanland, i samarbete med länets kommuner, återkommande genomfört en länstäckande barn- och ungdomsundersökning med fokus på hälsofrågor.

 

Mer information om resultatet från undersökningen finns att läsa om på Regions Västmanlands webbplats, i rapporterna Liv och Hälsa Ung.

Ungdomsguiden

Ungdomsguiden är en vägledning för unga med telefonnummer och webbadresser till resurser i Arboga och andra rikstäckande organisationer som kan vara till stöd när livet känns tufft. Guiden kan även ge stöd till dig som är förälder. Ungdomsguiden uppdateras årligen och delas ut i samband med skolstart till alla elever i årskurs 7.

Hälsans Stig

Hälsans Stig är en anlagd promenad- och motionsslinga som finns i elva länder och på över hundra platser i Sverige. Idén kommer från Hjärt- och lungsjukas riksförbund och syftet är att få fler att motionera. I Arboga kommun invigdes promenadslingan Hälsans Stig 16 april 2011.

Enligt konceptet ska stigen anläggas på befintliga och upplysta gångvägar, vara tydligt skyltad, upplevas som trygg och säker och ha ett underlag som är lätt att promenera på. I Arboga är Hälsans Stig ett promenadstråk i stadskärnan mellan Herrgårdsbron, Vasahallen och Västerbron. Karta över Hälsans Stig finns att ladda ner på kommunens hemsida eller att hämta på stadsbiblioteket, turistbyrån, galleri konstrundan och i Rådhuset.

 

Här hittar du kartan över Hälsans Stig i Arboga. PDF

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer