Stöd till solceller

Om du vill installera egna solceller och ansluta dem till elnätet så finns möjlighet att söka ekonomiskt bidrag.

Stöd för installation av elnätsanslutna solceller (solel) kan lämnas med 20 procent av investeringskostnaden för hela installationen. Stödet är begränsat och ges så länge det finns bidragspengar kvar.

 

Dessutom har man nu infört 60 öre skattelättnad för varje producerad kWh vilket innebär att man alltså får dra av 60 öre per producerad kWh i deklarationen. Utöver detta får man betalt av det nätbolag som köper överskottsenergin. I dagsläget finns flertalet energibolag som betalar bra för lokalproducerad solenergi.

 

Mer information och ansökningsblankett finns på Energimyndighetens webbplats. Observera att ansökan inte ska skickas till Energimyndigheten utan till länsstyrelsen, alltså till Länsstyrelsen Västmanlands län, 721 86 Västerås.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 juli 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer