Taxa för att stå i tomtkök

Kommunfullmäktige har beslutat att inför taxa för att stå i tomtkön. Taxan börjar gälla 1 januari 2022.

Vid all anmälan till tomtkön skall alla betala en taxa på 300 kronor. Den skall sedan förnyas varje år.

Det skall betalas in på bg 481-1667. Skriv Tomtkö 2023 samt ert namn i meddelanderutan.


Inbetalningen ska förnyas varje år.

Om den inte betalas/ förnyas varje år, mister du din plats i tomtkön.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: