Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Adresser, namnsättning, byggnads- och lägenhetsregister

Kommunen beslutar om namn på gator, vägar, kvarter och andra allmänna platser. Kommunen ansvarar också för att adressinformationen uppdateras i ett landsomfattande register.

Foto på gatuskylt Ahllöfsgatan

Namnsättning

När ett nytt område byggs i kommunen anläggs även nya gator som måste få namn. Vid namnsättning i Arboga kommun beaktas ’god ortnamnsed’ utifrån Kulturmiljölagen (1988:950) och lantmäteriets råd gällande ortnamn och namnvård. Nya namn som föreslås anknyter nästan alltid till en namnkategori som redan finns alternativt att de får bilda en ny kategori med någon koppling till den aktuella platsen och/eller dess historia. Befintliga namn ändras inte utan starka skäl och så kallade memorialnamn används restriktivt.

Adresser

Alla byggnadsentréer där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet ska ha en unik adress. En byggnad kan ha flera adresser eftersom det ska finnas en adress för varje entré.

Aktuella och korrekta adresser är av stor vikt för räddningstjänsten, polisen, posten och folkbokföringen.

Byggnadsregister

I Lantmäteriets fastighetsregister finns aktuell information om byggnader, till exempel

  • bostadsbyggnader
  • byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse 
  • byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål 
  • byggnader för allmän förvaltning.

 Kommunen är den myndighet som ansvarar för byggnadsregistreringen i fastighetsregistret och för att uppgifterna är korrekta.

Tala om för oss när ditt hus är färdigbyggt

För att hjälpa kommunen hålla byggnadsregistret och kartor uppdaterat och komplett, uppmanas alla som byggt nytt att återkoppla till kommunstyrelseförvaltningen när bygget är klart.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Sedan den 1 januari 2010 ansvarar kommunen för ajourhållning av uppgifterna till lägenhetsregistret för flerbostadshus, specialbostäder, småhus och fritidshus.

Du som äger ett hus med två eller flera lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen. Det gör du genom blanketten 'Ajourhållning av lägenhetsregister' som du hittar bland kommunens blanketter.

Befintliga enfamiljshus behöver inte sända in uppgifter men bygger du nytt bostadshus eller fritidshus behöver kommunen uppgifter om boytan för registrering.

 Har du frågor om lägenhetsregistret?

  • Boende med frågor om lägenhetsnummer?
    Kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta Arboga kommun.
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta Arboga kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 juli 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer