Avfall och återvinning

Avfall är, enligt miljöbalken, allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har något värde. För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturens resurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt återanvänds eller återvinns. Välj även produkter med så lite förpackningsmaterial som möjligt och sortera ditt avfall.

Sopkärl

Avfallshantering i Arboga

VafabMiljö ansvarar för hushållsavfall inklusive latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare i Arboga kommun.

Ny avfallsplan

VafabMiljö kommunalförbund har tagit fram en ny avfallsplan som ska gälla i alla medlemskommunerna. Avfallsplanen ska gälla 2020-2030.


Här hittar ni den nya avfallsplanen i sin helhet:

Avfallsplan 2020-2030 Pdf, 670.9 kB.

Bilagor till avfallsplanen

Frågor om sophämtning

För frågor om sop­hantering så kontakta VafabMiljös kund­service. Det kan till exempel vara om fakturor, hushålls­avfall eller vilka dagar som sopor hämtas. VafabMiljö svarar även på frågor om slam-, fett- och latrin­hämtning.

Taxor och avgifter för renhållning

Renhållningstaxa är sammanställningen över den kommunala renhållningsavgiftens olika prisklasser och deltjänster. Du kan läsa mer på VafabsMiljös egen webbplats.


Hämtningar av hushållsavfall fortsätter som tidigare. Tänk på att meddela VafabMiljös Kundservice vid förändringar, till exempel om hämtstället flyttas eller om portkod ändras. Kontakta också kundservice för frågor om abonnemang, fakturor, ägarbyten och utebliven sophämtning. För frågor om kommunalt vatten och avlopp kontaktar du Arboga kommun på telefonnummer 0589-870 00.

Påsar för matavfall delas ut till alla villakunder

Påsar för matavfall och bioavfall delas ut till alla villahushåll en gång per år. Om påsarna tar slut innan nästa utdelning så finns påsar att hämta på Återbruken.


På grund av arbetsmiljöskäl delar VafabMiljös chaufförer inte längre ut påsar till villakunder som hänger ut en påse under locket på den bruna tunnan, så kallad flaggning.

Källsortering

För dig som bor i kommunen är det viktigt att veta hur du ska göra dig av med ditt avfall.


Farligt avfall och återvinningsbart avfall såsom förpackningar av glas, metall, papper, plast och tidningar sorteras ut för sig.

Det brännbara och komposterbara avfallet hämtas av Vafab Miljö.

Vid återvinningsstationer kan du slänga förpackningar och batterier.

Övrigt farligt avfall och deponirest lämnas på återvinningscentralen.


På Sveriges avfallsportal kan du läsa mer om hur och varför du ska sortera ditt avfall, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Återbruket, återvinningscentral

Det finns en återvinningscentral i Arboga kommun, Återbruket, som ligger på Norra Ågatan 43. På Återbruket lämnas grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar, kyl och frys med mera.


Öppettider och vad som kan lämnas vid återvinningscentralen finns på Vafab Miljö AB:s webbsida.

Deponi

För jord, schakt- och fyllnadsmassor finns Kallstenstippen i Arboga. Aktuella tippavgifter finns i kommunens taxedokument.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: