Bygga, bo och miljö

Vy över Arbogaån

I Arboga finns charmiga lägenheter, ågårdar i vacker stadsmiljö och villaområden med närhet både till natur, skola och föreningsliv. Utanför Arboga ligger två mindre tätorter, Medåker och Götlunda där det finns både skola och förskola. Ett mer lantligt boende finns även vid exempelvis Hjälmaren och Hjälmare kanal.

Nyheter om bygga, bo och miljö

 • Okänt företag erbjuder filmning och spolning av avlopp
  Ett okänt företag har kontaktat fastighetsägare i kommunen och erbjudit tjänster som att spola eller filma avloppsanläggningen. Flera liknande händelser inträffade i kommunen även under 2019. Vi vill uppmärksamma att det inte finns något krav från Arboga kommun att spola eller filma fastigheters privata avlopp.
  Publicerat: 2020-01-28
 • Något minskade vattenflöden och vattennivåer
  Under fredagen har vattennivåerna och vattenflödet i Arbogaån minskat något.
  Publicerat: 2019-12-20
 • Detaljplan för Cypressen m.fl. har vunnit laga kraft
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019 att anta detaljplanen för Cypressen m.fl. Tillkännagivandet om detta har anslagits på kommunens anslagstavla den 11 oktober till den 1 november 2019. Planen vann laga kraft den 4 november 2019.
  Publicerat: 2019-11-05
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 december 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer