Stödpedagog

Stödpedagog (distansutbildning)

Som stödpedagog kommer du bland annat att kunna planera åtgärder och aktiviteter för personer med funktionsvariationer utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Att kunna identifiera och föreslå olika kommunikationshjälpmedel. Samverka och planera aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom funktionshinderområdet. Att kunna tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt kopplat till det bruknära arbetet, du kommer efter avslutad utbildning ha ökade kunskaper om evidensbaserad praktik.

Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom omsorgen i den privata och offentliga sektorn. Som stödpedagog medverkar du till att verksamheten håller en god kvalitet genom att arbeta utifrån angivna måldokument.
Din yrkesroll blir stödpedagog.

Kursort

Distans

Lärande i arbete

4 veckor


Kursstart

2023-08-21


Ansökan öppnar 1 februari.

Ansök här: Yh-antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: