Svenska för invandrare

SFI Engelbrektsskolan

SFI

Undervisning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål.

 



Utbildning i svenska för invandrare är till för alla invandrare som är 16 år eller äldre och folkbokförda i Arboga kommun, samt inte har uppnått betyg i kurs D på SFI.

Ansökan


Du som vill göra en ansökan till SFI är välkommen till Engelbrektsskolan på Nygatan 45, tisdagar klockan 13.30-15.30 så hjälper vi dig med din ansökan. Du som har gjort en ansökan på SFI får en tid och ett datum för inskrivning där du skrivs in på rätt nivå.

Studier på SFI


Beroende på din tidigare skolbakgrund och ett test som genomförs under din inskrivning på SFI så får du veta vilken grupp som passar dig bäst. Om du blir godkänd på kursen får du betyg, annars får du ett intyg som visar vilka mål du har uppnått.

På SFI finns fyra olika kurser: A, B, C och D.

Kostnadsfritt


Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för skrivmaterial. Du som studerar på SFI har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden)


Vem får studera på SFI?


Om du vill studera hos oss ska du vara folkbokförd i Arbogas kommun, ha ett personnummer och vara minst 16 år.

Du måste ha med dig ett giltigt pass eller ID-kort vid inskrivningen som visar vilket land du är medborgare i.

Att studera SFI


Att lära sig ett nytt språk kan vara svårt. Förutom lektionerna behöver du studera själv hemma eller tillsammans med dina kamrater i skolans lokaler. Det är viktigt att vara med på alla lektioner och om du är sjuk måste du ringa till skolan och tala om det.

 

Nationella prov SFI


Vi genomför regelbundna nationella prov under året. Undervisande lärare avgör vilka elever som är klara för nationellt slutprov.

Om du är sjuk


Vid sjukdom är det viktigt att du sjukanmäler dig till oss och det gör du till vår expedition. Du kan ringa till oss varje vardag på telefonnummer 0589-872 20 eller mobilnummer 0736-62 71 66. Din lärare meddelas om din frånvaro.

Avbrott och avslut av studier


Om du avbryter dina studier på grund av arbete, sjukdom eller graviditet får du anmäla dig igen när du vill börja studera. Det gör du genom att lämna in en ny anmälan till SFI.

Olovlig frånvaro


Om du som elev har varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller blivit beviljad ledighet blir du avslutad från studierna på SFI enligt Förordning (2011:1 108) om kommunal vuxenutbildning 7. kap. 1 S.

Om du inte klarar utbildningen


Du som elev kan även bli avslutad från studierna på SFI om du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen eller inte gör

tillfredsställande framsteg enligt Skollagen(2010:800) 22 kap. 16 S andra stycket.



Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer