Skolskjuts

Arboga kommun ordnar skolskjuts till elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola som bor långt ifrån sin skola. Rätten till skolskjuts avgörs bland annat av färdvägens längd och trafiksäkerheten på vägen. Du kan få skolskjuts till den skola som kommunen har anvisat.


Här kan du se busstider med Götlunda buss hösten 2022 Pdf, 71.4 kB.

Här kan du se busstider med Viby buss hösten 2022 Pdf, 58.4 kB.


Regler för avstånd mellan hem och skola

Elever i grundskola och gymnasieskola har rätt till skolskjuts enligt följande regler:

  • Årskurs F-3 med en skolväg som är minst 3 km.
  • Årskurs 4-6 med en skolväg som är minst 4 km.
  • Årskurs 7-9 med en skolväg som är minst 5 km.
  • Gymnasiet med en skolväg som är minst 6 km.

Kilometergränserna anger även hur lång gångvägen mellan hem och busshållplats maximalt kan vara.

Här kan du läsa Arboga kommuns riktlinjer för skolskjuts. Pdf, 79.5 kB.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att en elev bor på två adresser i kommunen (vårdnadshavares folkbokföringsadresser) lika mycket. För att få skolskjuts från båda adresserna gäller samma regler för avstånd som vid ett boende och att båda vårdnadshavarna bor i Arboga ommun.

Måste jag ansöka om skolskjuts?

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du inte har växelvis boende eller andra särskilda skäl. De grundskoleelever som har rätt till skolskjuts erbjuds det automatiskt till den skola som kommunen har anvisat.


Om du har växelvis boende eller andra särskilda omständigheter ansöker du om skolskjuts. Du gör en ny ansökan för varje läsår.

Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl Word, 259.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Om du ska börja i årskurs 1 på gymnasiet ansöker du om fria skolresor hos Västmanlands Lokaltrafik. Om det inte finns någon kollektivtrafik på sträckan du ska åka kan du söka resebidrag.

Om busskortet skadas eller tappas bort

Alla elever som åker skolskjuts i linjetrafik får ett busskort. Om ditt busskort skadas eller tappas bort får du själv betala för ett nytt kort.


Mer om Västmanlands länstrafik på vl.se

Viby buss webbplats

Götlunda taxi- och busstrafiks webbplats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: