Skolplattform för förskola och skola

Under 2021/2022 går förskolorna och skolorna i Arboga över till nya skolsystem. I förskolan går vi över till Tempus och Unikum. I grundskolan, fritidshemmen, gymnasieskolan och vuxenutbildningen går vi över till Unikum och Edlevo.

Börjar gälla 1 januari 2022

Från och med 1 januari 2022 loggar du som vårdnadshavare in i de nya systemen.

Enkel inloggning med Bank-ID eller Freja eID

Du loggar in på respektive e-tjänst med hjälp av Bank ID eller Freja eID. Freja eID kan användas även av dig som inte har ett fullständigt personnummer. Apparna är gratis.

Olika system beroende på skolform

Vilken eller vilka skolsystem som är aktuella för just ditt barn beror på vilken skolform ditt barn går i.

Vårdnadshavare med barn i förskolan

Ni kommer att använda er av Tempus och Unikum.

Vårdnadshavare med barn på fritidshemmet

Ni kommer att använda er av Edlevo och Unikum.

Vårdnadshavare med barn i grundskolan och grundsärskolan

Ni kommer att använda er av Edlevo och Unikum

Vårdnadshavare med barn i gymnasieskolan

Ni kommer att använda er av Edlevo och Unikum

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: