Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Av åtgärdsprogrammet framgår hur det särskilda stödet utformas för varje barn/elev. Åtgärdsprogram och utvärderingen av åtgärdsprogrammet upprättas enligt fastställda rutiner i arbetsgången

upptäcka – utreda – upprätta – utvärdera.

Åtgärdsprogram upprättas, följs upp samt utvärderas av barnets/elevens ansvarige pedagog.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: