Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Av åtgärdsprogrammet framgår hur det särskilda stödet utformas för varje barn/elev. Åtgärdsprogram och utvärderingen av åtgärdsprogrammet upprättas enligt fastställda rutiner i arbetsgången

upptäcka – utreda – upprätta – utvärdera.

Åtgärdsprogram upprättas, följs upp samt utvärderas av barnets/elevens ansvarige pedagog.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer