Organisationsöversyn av skolorganisationen

Arboga kommun växer och antalet barn och elever blir fler. Barn- och utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda hur framtidens förskolor och skolor kan vara organiserade. Utgångspunkten är att skapa en likvärdig förskola och skola och en verksamhet med en ekonomi i balans. Läs mer om arbetet här.

Målet med organisationsöversynen
Uppdraget till barn- och utbildningsförvaltningen
Utredningen och förslagen
Tidsplan
Politiska beslut i organisationsöversynen
Information och tidigare nyheter
Har du frågor?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: