Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Musik

På Kulturskolan kan du välja bland många ämnen för att fördjupa ditt musikintresse.

Foto på blåsintstrument

Ämneskurs

Ämnesundervisning i musik kan du börja med från och med det år du börjar förskoleklass till och med det år du slutar gymnasiet. Det finns många spännande instrument att välja mellan.

Undervisningen sker regelbundet, enskilt eller i grupp, och förläggs antingen till den skola du går på eller till Nicolai kulturhus.


Du får lära sig spela på gehör och efter noter i olika stilar och genrer.

Nyhet!

Höstterminen 2021 kan du som går i årskurs 1 anmäla dig till Blåsstarten och Stråkstarten. Vi spelar och sjunger tillsammans.

Undervisningen sker i grupp. Instrumenten lånar du under lektionstid.

Terminsavgift: 340 kr.

Följande musikämnen finns att välja mellan

Träblåsinstrument:

Blockflöjt, tvärflöjt, oboe, fagott, klarinett, saxofon


Brassinstrument:

Trumpet, trombon, valthorn, baryton, tuba


Stråkinstrument:

Fiol, altfiol, cello, kontrabas


Stränginstrument:

Gitarr, elgitarr, elbas


Övrigt:

Piano, pianoverkstad, slagverk, solosång

Du kan börja med

  • Stråkstarten, blåsstarten, blockflöjt och pianoverkstad - från och med årskurs 1.
  • Piano, gitarr och solosång från och med årskurs 2.
  • Övriga instrument från och med årskurs 3.

Val av instrument

Under vårterminen inbjuds förskoleklass, årskurs 1 och 2 till instrumentdemonstrationer. Kulturskolan har öppet hus där alla, även äldre elever, är välkomna att prova olika instrument. Vi publicerar både en nyhet på arboga.se och annonserar i lokalpressen samt på kulturskolans facebooksida om aktuellt datum och tid för öppet hus.

Hyra av instrument

Som elev på Kulturskolan har man möjlighet att hyra dessa instrument:

altfiol, baryton, cello, fagott, fiol, klarinett, kontrabas, oboe, saxofon, trombon, trumpet, tuba, tvärflöjt, valthorn och övningstrumset


Instrument som inte går att hyra är blockflöjt, elbas, elgitarr, gitarr, keyboard, piano och slagverk.


Under hyresperioden ansvarar vårdnadshavare via egen hemförsäkring för instrumentet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: