Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Regler för instrumentlån

  1. Låntagaren är skyldig att väl vårda instrumentet. I hemmet skall det förvaras oåtkomligt för småbarn och vid transport utomhus skall det skyddas för väta och annan skada
  2. Låntagaren är skyldig att hålla instrumentet i gott stånd: att exempelvis ersätta brustna strängar, att hålla harts till stråke, rör till klarinett och så vidare.
    Låntagaren ska se till att instrumentet inte skadas i sitt etui till exempel genom att ha lagt i det på ett felaktigt sätt, att stråken nöter mot violinen eller liknande.
  3. Utlånat instrument får inte lämnas ut eller användas av annan person än omstående elev.
  4. Då elev slutar, ska instrumentet jämte tillbehör, omedelbart återlämnas utan anmaning. Instrumentet ska återlämnas pesonligen av låntagaren till den instutition, som lånat ut det.
  5. Om lånat instrument förloras eller förstöres är låntagaren skyldig att omedelbart anmäla det inträffade samt att vid anfodran ersätta detsamma med hela värdet. Skador ersättes med kostnaden för reparation vilken ska ske genom skolans försorg eller enligt överenskommelse.
  6. Varaktig adressförändring för låntagaren ska omedelbart anmälas.
  7. Låntagare är skyldig erlägga instrumenthyra om sådan utgår. Beloppet erlägges enligt speciellt meddelande från Kulturskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer