Inackorderingsbidrag för gymnasieelever

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd till gymnasieelever för boende eller dagliga resor till och från hemmet. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt beloppet till 1.510 kr/månad för läsåret 2018/2019.

 

För elever i friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Ansökan om inackorderingsbidrag kan inte kombineras med ansökan om resebidrag.

CSN:s webbplats

 

 

För att vara berättigad till inackorderingsbidrag måste du vara folkbokförd i Arboga och ha bostad på studieorten.

 

Sökanden är skyldig att informera Vasagymnasiet om förhållandena förändras så att grunderna för att få inackorderingsbidrag inte längre är uppfyllda.

 

Inackorderingsbidraget betalas ut nio gånger per läsår. Utbetalningen sker månadsvis under perioden september-december 2016 och januari-maj 2017, vanligen sista bankdagen i månaden.

 

Inackorderingsbidraget kan sökas under hela läsåret.

 

Blanketten hittar du i kommunens blankettdatabas.

Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 juli 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer