Studie- och yrkesvägledare Stureskolan

Studie- och yrkesvägledarens arbete kan delas upp i två områden:
Praoverksamhet och vägledning/information.

Praoverksamheten

(Praktisk arbetslivsorientering)
Eleverna har individuell prao under tiden på Stureskolan.

  • En vecka i åk 8 på vårterminen.
  • En vecka i åk 9 på höstterminen.

Målen med praoverksamheten:

  • Kunskap om arbetslivet.
  • Vägledning för kommande studieval.
  • Förståelse för regler/föreskrifter i arbetslivet.
  • Elevers personliga utveckling.

Vägledning och information

Information om utbildning och arbetsliv till elever och föräldrar.
Schemalagda lektioner om gymnasievalet sker under våren i åk 8 och på höstterminen i åk 9. På vårterminen i åk 9 sker ansökan till gymnasiet.

Studievägledaren finns på Stureskolan måndag, onsdag och fredagar jämna veckor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: