Gäddgårdsskolan

Gäddgårdsskolan är en F-9 skola. Här finns även grundsärskolan. På skolan finns också fritidshem. På skolan finns cirka 560 elever och cirka 100 personer varav 70 är pedagoger. Skolan har ett gemensamt elevhälsoteam bestående av rektorer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare.En skolpsykolog delas med de övriga skolorna i kommunen.


Gäddgårdsskolan byggdes år 1952 och är belägen på södra sidan om ån, tar huvudsakligen emot elever från kommunens södra delar, Brattbergsskolan och Götlunda skola. De flesta elever från Tyringe finns också de fördelade på Brattbergsskolan och Gäddgårdsskolan.

 

 Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: