Grundsärskolans fritidshem

På Grundsärskolans fritidshem skapar barn och personal tillsammans lustfyllda och inspirerande aktiviteter för att främja lärande på ett lekfullt och nyanserat sätt. Målsättningen är att låta barnen prova olika lekar och uttryckssätt både utomhus och inomhus, för att på så sätt möjliggöra den individuella utvecklingen i en lugn och trygg miljö.


Som förälder ska du känna dig trygg med att ditt barn blir sedd, får bekräftelse och stimulans i sin utveckling under hela dagen.

Telefon: 0589-874 48


.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: