Stängningsdagar på fritidshemmen

Alla skolor i Arboga kommun är stängda för kompetensutvecklingsdagar för personalen följande dagar:

Stängningsdagar läsåret 2020/2021

Fredag 14 augusti 2020
Måndag 26 oktober 2020
Fredag 8 januari 2021

Måndag 14 juni 2021

Därför stänger vi för planerings- och kompetensutvecklingsdagar

Förskolan och fritidshemmet har i uppdrag att bedriva en kvalitativ verksamhet.


För att kunna genomföra uppdraget behöver pedagogerna få möjlighet till gemensam tid för planering och fortbildning under fyra gemensamma dagar varje år. Styrdokumenten ställer även krav på systematiskt kvalitetsarbete.


Information om stängningsdagar skickas ut i god tid så att vårdnadshavare ska få tid och möjlighet att planera för detta och själva ordna omsorg för sina barn dessa dagar.


Om man som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar kan man i god tid, meddela det till respektive rektor. Omsorg för enskilda barn ordnas då genom samordning, där en förskola eller ett fritidshem har öppet och bemannas med vikarier.


Planerings- och kompetensutvecklingsdagar ingår i den ordniarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.


Här kan du läsa hela dokumentet.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 september 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer