Stängningsdagar i förskolan

Alla förskolor i Arboga kommun är stängda för kompetensutvecklingsdagar för personalen följande dagar:

Stängningsdagar läsåret 2021/2022

Måndag 13 september 2021

Måndag 1 november 2021

Måndag 10 januari 2022

Måndag 13 juni 2022


Stängningsdagar läsåret 2022/2023

Måndag 5 september 2022

Måndag 31 oktober 2022

Måndag 9 januari 2023

Måndag 15 Maj 2021

Måndag 12 juni 2023


Därför stänger vi för planerings- och kompetensutvecklingsdagar

Förskolan och fritidshemmet har i uppdrag att bedriva en kvalitativ verksamhet.


För att kunna genomföra uppdraget behöver pedagogerna få möjlighet till gemensam tid för planering och fortbildning under fyra gemensamma dagar varje år. Styrdokumenten ställer även krav på systematiskt kvalitetsarbete.


Information om stängningsdagar skickas ut i god tid så att vårdnadshavare ska få tid och möjlighet att planera för detta och själva ordna omsorg för sina barn dessa dagar.


Om man som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar kan man i god tid, meddela det till respektive rektor. Omsorg för enskilda barn ordnas då genom samordning, där en förskola eller ett fritidshem har öppet och bemannas med vikarier.


Planerings- och kompetensutvecklingsdagar ingår i den ordniarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.


Här kan du läsa hela dokumentet. Pdf, 64.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: