Stängningsdagar i förskolan

Varje år stänger förskolorna fyra dagar för gemensam kompetensutveckling, detta gäller från och med läsåret 17/18.

Stängningsdagar läsåret 2018/2019

Måndag 10 september 2018
Måndag 29 oktober 2018
Måndag 7 januari 2019

Måndag 17 juni 2019

Stängningsdagar läsåret 2019/2020

Måndag 16 september 2019
Måndag 28 oktober 2019
Måndag 7 januari 2020

Måndag 15 juni 2020

 

Därför stänger vi för planerings- och kompetensutvecklingsdagar

Förskolan och fritidshemmet har i uppdrag att bedriva en kvalitativ verksamhet. Styrdokumenten ställer krav på systematiskt kvalitetsarbete.


För att kunna genomföra uppdraget behöver pedagogerna få möjlighet till gemensam tid för planering och fortbildning under fyra gemensamma dagar varje år.


Information om stängningsdagar skickas ut i god tid så att föräldrar ska få tid och möjlighet att planera för detta och själva ordna omsorg för sina barn dessa dagar.


Om man som förälder inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar kan man i god tid, meddela det till respektive förskolechef/ rektor. Omsorg för enskilda barn ordnas då genom samordning, där en förskola eller ett fritidshem har öppet och bemannas med vikarier.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 maj 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer