Barnhälsoteam

Vid varje förskola finns ett barnhälsoteam, som leds av förskolechef. I teamet ingår också specialpedagog och förskollärare. Vid behov inbjuds talpedagog, förskolepsykolog.


Teamet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt stötta arbetslaget i utformningen av verksamheten, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 april 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer