Frågor och svar om inkomstjämförelsen

Här hittar du vanliga frågor och svar kring avgiftskontrollen.

Varför genomför Arbogas kommun en avgiftskontroll?

Alla ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt. Därför genomför Arbogas kommun en kontroll av avgiften som betalats in för två år sedan. Orsaken till fördröjningen är att inkomstuppgifterna från Skatteverket inte finns tillgängliga tidigare.

Hur räknas rätt avgift ut?

Hushållets totala årsinkomst enligt Skatteverkets register delas med 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du har lämnat och som är registrerad hos Arbogas kommun.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att registrera rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som har betalat en för låg avgift kommer att få en faktura. Belopp under 600 kr på helåret kommer inte faktureras.

När får jag min faktura?

Information om när fakturorna skickas ut ges via vår hemsida och edwise.

Hur snabbt ska jag betala om jag har betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Vill man ha en avbetalningsplan ska man ringa 0589-870 28.

Hur vet jag om jag ska få tillbaka eller betala pengar?

Om du ska få tillbaka eller betala pengar får du veta genom att titta på din faktura.

 • Om det står inkomstkorrigering framför beloppet ska du betala.
 • Om du får tillbaka pengar kommer utbetalningsavi skickas till dig.

Om du sedan tidigare har en skuld till kommunen, räknas skulden av med motsvarande summa som du annars skulle få tillbaka.

Om en familj har haft högre inkomst i början av året innan de fått en placering för sitt barn måste familjen räkna med den inkomsten när de lämnar sin inkomstuppgift.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Om du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Du mejlar eller skickar ett brev till oss. Därefter gör vi en utredning och skickar svaret till dig. E-post: inkomstjamforelse@arboga.se . Adress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 6,732 21 Arboga..

Kan jag få tillbaka pengar om jag har betalat för mycket?

Har ditt hushåll betalat för mycket kommer du få pengar tillbaka. Detta beräknas ske under hösten. Belopp under 600 kronor på helåret kommer inte återbetalas.

Måste jag betala långt efteråt?

Ja, du är betalningsskyldig i upp till tre år efteråt.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Vi har och kommer att informera via kommunens webbplats. Affischer med information ska sättas upp på förskola och fritidshem.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott i näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa
 • Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig med mera

Vad menas med hushåll?

Med hushåll avses gifta eller sammanboende.

Kontakta oss om du har frågor

Vårdnadshavare som har frågor om avgiftskontrollen kan kontakta Arboga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen:

E-post: inkomstjamforelse@arboga.se

Information och fakturafrågor:
Ing-Marie Blomkvist                Telefon: 0589-872 19

Information förskola:

Britt-Marie Deubler                 Telefon: 0589-871 65
Information fritidshem:

Anu Enehöjd                           Telefon: 0589-872 11

För att få en fakturakopia:

Susanne Wåhlander               Telefon: 0589-874 87

Avbetalning:

Anne Gustafsson                    Telefon: 0589-870 28

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: