Förskola

­Förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Arboga har 15 förskolor, varav 14 i kommunal regi och en förskola som drivs som föräldrakooperativ.

Förskolan är första steget i det svenska utbildningssystemet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.Här lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Alla 3-5 åringar har rätt till kostnadsfri förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Verksamheten följer skolans läsår.

Våra förskolor


Ansök om plats på kommunal förskola

Vill du ha plats i kommunal förskola ska du ansöka om plats för ditt barn senast fyra månader före det datum du vill ha en placering.


Om du har behov av barnomsorg på obekväm tid, före eller efter ordinarie öppettider 06.00-18.30 vardagar, ta kontakt med verksamhetschef Britt-Marie Deubler, telefon 0589-871 65.


Erbjudande om plats

När du får ett erbjudande om plats på förskola kommer du att få en tillfällig inloggningsuppgift till föräldrawebben. Barn- och utbildningsförvaltningen skickar hem inloggningsuppgiften till dig med post.

Du ska lämna besked inom fjorton dagar, om du vill ha platsen eller ej.

Säga upp plats på förskola

Ansökan om plats i enskild förskola

Vill du ha plats i enskild förskola ansöker du direkt hos denna verksamhet.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 januari 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer