Psykosociala insatser

Elevrhälsoteamet Fyren har tre kuratorer som arbetar med att ge stöd, råd och vägledning till elever och vårdnadshavare. De erbjuder även råd och handledning till skolpersonal i elevvårdsfrågor.

 

Skolkuratorerna är även en del av skolornas lokala elevhälsoteam. I skolkuratorernas arbete ingår bland annat elevhälsosamtal.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 september 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer