Elevhälsa

Elevhälsan anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. Elevhälsans roll är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande.

 

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

 

Elevhälsan i Arboga består dels av ett elevhälsoteam på varje skola och dels av elevhälsotemet Fyren som finns tillgängligt för alla skolor.

 

Rektor, skolsköterska och berörd personal utgör tillsammans skolans elevhälsoteam.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer