Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Blanketter

Här hittar du Arboga kommuns blanketter.

Ungefär hälften av blanketterna är pdf-blanketter eller webbformulär som du kan fylla i, spara och skriva ut via din dator. Det anges vid varje blankett. Kom ihåg att underskriften dock måste göras för hand på anmälningar och ansökningar. Cirka hälften av blanketterna är av äldre modell och måste därför skrivas ut och fyllas i för hand.


Några av blanketterna är utformade som PDF-filer. För att kunna använda blanketterna behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats.

Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Ibland har webbläsaren Chrome problem med ifyllningsbara pdf-blanketter. Om du har möjlighet kan du då testa en annan webbläsare.

Autogiro

Blankett medgivande för autogiro för vatten och avlopp (VA)

Blankett medgivande för autogiro Arboga kommuns fakturor (utom VA)

Förskola

Ansökan om ändring av placeringsformen Allmän förskolaPDF

Ansökan om specialkost i förskolan samt informationsbrevPDF

Grundskola/grundsärskola

Ansökan om ledighet för elev i grundskolaPDF (måste fyllas i för hand)

Ansökan om specialkost i skolan samt informationsbrevPDF

Bygga och bo

Ajourhållning av lägenhetsregistret för flerbostadshus inklusive specialbostäderPDF (ifyllningsbar pdf)

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshusPDF (ifyllningsbar pdf)

Information om anmälan enligt Plan- och bygglagenPDF

Information om bygglovsansökanPDF

Information om anmälan för eldstadPDF

Ansökan om bygglovPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan enligt Plan- och bygglagenPDF (ifyllningsbar pdf)

InventeringsplanPDF (måste fyllas i för hand)

Kontrollplan för eldstadPDF (måste fyllas i för hand)

GrannemedgivandePDF (måste fyllas i för hand)

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälanPDF (ifyllningsbar pdf)

Beställning av kartaPDF (ifyllningsbar pdf)

Beställning av mätuppdragPDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om planbesked PDF(ifyllningsbar pdf)

Strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispensPDF (ifyllningsbar pdf)

Delaktighet och synpunkter

Lämna synpunkter, beröm eller förslagPDF (måste fyllas i för hand)

Lämna in ett medborgarförslagPDF (måste fyllas i för hand)

Kommunalt vatten- och avlopp

Servisanmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet (ifyllningsbar pdf)PDF

Enskilt avlopp och slamhantering

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordningPDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan/anmälan mulltoa, m.m. eller avlopp utan WCPDF (ifyllningsbar pdf)

Kontrollplan för enskild avloppsanordningPDF (måste fyllas i för hand)

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slamPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om eget omhändertagande av slamPDF (ifyllningsbar pdf)

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljarePDF (måste fyllas i för hand)

Fritid och Kultur

Förening

Anmälan eller ändring till föreningsregistret,Word ifyllningsbar word-blankett

Bidrag

Ansökan om trivselbidragWord, ifyllningsbar word-blankett

Ansökan om föreningsbidrag 2021, Wordifyllningsbar word-blankett
Ansökan om bidrag för studieförbund 2021Word, ifyllningsbar word-blankett

Lotteri

Ansökan, registrering för lotteri, Wordifyllnadsbar word-blankett
Ansökan, registrering för lotteri, öppnas i nytt fönsterpdf

Lotteriredovisning, Wordifyllnadsbar word-blankett
Lotteriredovisning, PDFpdf

Sammanställning lotteri, Wordifyllnadsbar word-blankett
Sammanställning lotteri, PDFpdf

Träningstider

Ansökan om träningstider på Ekbackens konstgräs vintersäsong, Wordifyllningsbar word-blankett
Ansökan om träningstider på Ekbackens fotbollsplaner sommarsäsong, Wordifyllningsbar word-blankett

Ansökan om träningstider på Mekens fotbollsplanerWord, ifyllningsbar word-blankett

Ansökan träningstider på Sturevallens idrottsplats, Wordifyllningsbar word-blankett
Ansökan om träningstider i inomhushallar och gymnastiksalar, Wordifyllningsbar word-blankett
Fortsättningsrader för ansökningsblanketter, träningstider
Används om raderna inte räcker till på ansökan om träningstider.
Fortsättningsrader för träningstider på Ekbackens konstgräsplan, vintersäsongWord, ifyllnadsbar word-blankett
Fortsättningsrader för träningstider på Ekbackens fotbollsplaner, sommarsäsongWord, ifyllnadsbar word-blankett
Fortsättningsrader för träningstider i inomhushallar och gymnastiksalar, Wordifyllnadsbar word-blankett

Kulturskolan

Anmälan till KulturskolanPDF (måste fyllas i för hand)

Du kan också göra anmälan via webben.
Anmälan registreras då automatiskt hos Kulturskolans expedition.

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänstPDF (måste fyllas i för hand)

Livsmedel

Anmälan om misstänkt matförgiftningPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhetPDF (ifyllningsbar pdf)

Underlag riskklassificeringPDF (ifyllningsbar pdf)

Registrering eller ändring av livsmedelsanläggningPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om försäljning och servering av folkölPDF (ifyllningsbar pdf)

Miljö och Hälsa

Anmälan om bassängbadPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om miljöfarlig verksamhetPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om driftstörningPDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvarorPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållarePDF (ifyllningsbar pdf)

Egenkontrollprogram tobaksförsäljningPDF (ifyllningsbar pdf)

Begäran om uppgifter för tobakstillståndPDF (pdf)

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd (PBI)PDF (pdf)

Anmälan av drift av förskola, fritidshem och skolaPDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt områdePDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om installation av cisternPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om cistern för brandfarlig vätska som tas ur brukPDF (ifyllningsbar pdf)

Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedelPDF (Ifyllningsbar pdf)

Anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskadaPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om åtgärd inom vattenskyddsområdePDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområdePDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan/ansökan om installation av värmepumpPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamålPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om solariumPDF (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om hygienisk verksamhetPDF (ifyllningsbar pdf)

Politiker/förtroendevalda

Anmälan lönekontoPDF (pdf-format, fylls i för hand)

Begäran om arvode med mera för kommunala sammanträden och förrättningarWord (word-format, digitalt ifyllnadsbar)
Begäran om arvode med mera för kommunala sammanträden och PDF
förrättningarPDF (pdf-format, fylls i för hand)

Ersättning för förlorad arbetsinkomstWord (word-format, digitalt ifyllnadsbar)
Ersättning för förlorad arbetsinkomstPDF (pdf-format, fylls i för hand)

PersonuppgiftsblankettPDF (pdf-format, fylls i för hand)

Reseräkning Word(word-format, digitalt ifyllnadsbar)

ReseräkningPDF (pdf-format, fylls i för hand)

Underlag omställningsåtgärder förtroendevaldWord (wordformat, digitalt ifyllnadsbar)
Underlag omställningsåtgäder förtroendevaldPDF (pdf-format, fylls i för hand)

Redovisning av partistöd och granskningrapportWord (wordformat, digitalt ifyllnadsbar)

Serveringstillstånd

Anmälan om serveringsansvariga personerPDF

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdryckerPDF

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänhetenPDF

Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskapPDF
Anmälan om försäljning och servering av folkölPDF (ifyllningsbar pdf)

Socialbidrag/försörjningsstöd

Söker du försörjningsstöd för första gången ber vi dig kontakta individ och familjeomsorgen på telefon 0589-870 40.

Ansökningsblankett för förnyelse av ekonomiskt biståndPDF (måste fyllas i för hand)

Trafik och infrastruktur

Ansökan om schakttillståndPDF (ifyllningsbar pdf)

Bilaga ingrepp inom fornminnesområdePDF (pdf)

Färdiganmälan efter schakt PDF(ifyllningsbar pdf)

Ansökan om driftbidrag för enskilda vägar PDF(ifyllningsbar pdf)

Trafikanordningsplan Arboga kommunPDF (ifyllningsbar pdf)

Önskemål om trädfällningPDF (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om blomlådor för ökad trafiksäkerhet PDF(ifyllningsbar pdf)

Arbetsorder projekt- och gatuavdelningen PDF(ifyllningsbar pdf)

Vasagymnasiet

Ansökan om inackorderingsbidrag (fylls i för hand)

Ansökan om resebidrag (fylls i för hand)

Ansökan om fri skolresa (Ansökan avser elever som åker från Götlunda till gymnasieskolor i Örebro) (fylls i för hand)

Ansökan om specialkost i skolan samt informationsbrev

Ansökan om ledighet för Vasagymnasiets elever (fylls i för hand)

Samtycke om användning av bild för Vasagymnasiets elever (fylls i för hand)

Verksamheten för funktionshinder

Begäran om insats enligt LSSPDF (måste fyllas i för hand)

Intresseanmälan om behov av bostad med särskild service enligt LSSPDF (måste fyllas i för hand)

Ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaroWord (ifyllningsbar word-blankett)

Vård och omsorg

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagenPDF (måste fyllas i för hand)

Ärende till demensteametWord (ifyllningsbar word-blankett)

Bostadsanpassningsbidrag ansökningsblankett med anvisningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (måste fyllas i för hand)

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (måste fyllas i för hand)

Överförmyndare

Blanketter gällande överförmyndare finns på Köpings kommuns webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer